Thread Closed 
Žirgų globos asociacija
2007-09-28, 05:21 PM
Žinutė: #1
Excl Žirgų globos asociacija
TINKLALAPIS


Laukiam kol ZGA arba Zitlali ras laiko parašyti prisistatymą Wink
Rasti visas vartotojo žinutes
2008-03-21, 05:52 PM
Žinutė: #2
RE: Žirgų globos asociacija
Informacija apie arklių gerovės pažeidimus


Jei norite informuoti ŽGA apie pastebėtus arklių gerovės pažeidimus, prašome vadovautis šia atmintine:


- Jei manote, jog pastebėjote arklių gerovės pažeidimus ( jie yra netinkamai laikomi, su jais žiauriai ar kenksmingai elgiamasi, jie kenčia alkį ar troškulį, netinkamai vežami, jiems gresia žūtis) –geriausia apie tai pranešti savo teritorinei VMVT (Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai). Tai galite padaryti internetu (http://www.vmvt.lt/lt/forms/getForm/?id=25) arba telefonu (8 5 2 40 4349). Pranešti galite anonimiškai, o jei pageidaujate informacijos apie tyrimo rezultatus, būsite paprašyti nurodyti savo kontaktinius duomenis.

- Jei jums reikia pagalbos, siunčiant pranešimą, mes galime tai padaryti asociacijos vardu. Tokiu atveju elektroniniu (info@zga.lt) arba paprastu (Savickio g.15 – 3, Vilnius) paštu prašome atsiųsti:

1. Išsamų problemos aprašymą: kodėl, jūsų nuomone, gyvūno gerovė yra pažeidžiama, kokiomis sąlygomis jis laikomas, kiek laiko jam nesuteikiama pagalba.
2. Arklio (arklių) savininko vardą, pavardę, kontaktinius duomenis.
3. Arklio (arklių) nuotraukas ar filmuotą medžiagą.
4. Savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis.

Gavę informaciją, susisieksime su gyvūno savininku bei pasiūlysime jam(jai) pagalbą, sprendžiant jo(s) arklio (arklių) problemas. Savininkui atsisakius bendradarbiauti, pranešime apie įvykį VMVT ir seksime tyrimo eigą bei dėsime visas pastangas, kad žiaurų elgesį patiriančiu gyvūnu būtų pasirūpinta.


- ŽGA įsipareigoja neviešinti asmenų, pranešusių apie arklių gerovės pažeidmus, vardų bei pavardžių.

- ŽGA pasilieka teisę archyvuoti informaciją apie arklių gerovės pažeidimus.

Tautos didumas ir moralinė pažanga matyti iš jos elgesio su gyvūnais.
/Mahatma Gandhi/
Aplankyti vartotojo svetainę Rasti visas vartotojo žinutes
2008-03-21, 05:54 PM
Žinutė: #3
RE: Žirgų globos asociacija
Trumpa info visiems, norintiems prisijungti prie mūsų:

ŽGA savanorių priėmimo tvarka

• Asmuo, norintis tapti ŽGA savanoriu, privalo valdybai pateikti užpildytą anketą ir prašymą. Jei asmuo nėra pilnametis, būtinas raštiškas tėvų sutikimas.

• Gavus šiuos dokumentus, asociacijos valdyba per 30 dienų pateikia kandidatui atsakymą.

• Kandidatui gavus teigiamą atsakymą, jis kviečiamas į ŽGA savanorių susirinkimą, kuriame gauna informaciją bei nurodymus dėl tolimesnės veiklos, gali išsakyti savo idėjas bei pasiūlymus. Susirinkime savanoriui paskiriamas kuratorius, pasirašoma sutartis.

• Savanorio veiklą koordinuoja ŽGA valdybos paskirtas kuratorius. Visais rūpimais klausimais savanoris kreipiasi į kuratorių.

• Asmeniui, metus aktyviai dalyvavusiam savanorių veikloje, įteikiama raštiška padėka bei suteikiama galimybė išimties tvarka tapti ŽGA nariu.

• Asociacijos valdyba turi teisę priimti sprendimą sustabdyti savanorio veiklą.


Žirgo globėjo paskyrimas ir kontrolė


• Asmuo, norintis tapti ŽGA priklausančio žirgo globėju, privalo asociacijai pateikti užpildytą ir pasirašytą anketą bei prašymą. Globėju negali tapti nepilnametis asmuo.

• Gavus minėtus dokumentus, kandidatas kviečiamas pokalbiui. Po pokalbio kandidatas supažindinamas su žirgu, kuris galėtų būti priskirtas jo globai.

• Valdybos paskirtas kontrolierius vyksta į žirgyną ar privačią teritoriją, kurioje kandidatas planuoja laikyti žirgą. Kontrolierius vertina potencialias žirgo laikymo sąlygas; kandidatas taip pat privalo pateikti veterinaro bei kalvio kontaktus.

• Kontrolieriui teigiamai įvertinus kandidato sąlygas žirgo laikymui, gavus veterinaro ir kalvio kontaktus, asociacijos valdybai apsvarsčius ir išnagrinėjus kandidato anketą, prašymą bei pokalbio rezultatus, kandidatas kviečiamas sudaryti globos sutartį.

• Per dvi savaites nuo sutarties sudarymo ŽGA perduoda žirgą globėjui.

• Po žirgo perdavimo globėjas lieka atsakingas kontrolieriui. Kontrolierius per du mėnesius nuo žirgo perdavimo dienos apsilanko pas globėją ir įvertina žirgo būklę, taip pat susisiekia su globėjo nurodytais veterinaru bei kalviu.

• Toliau globėjas tikrinamas kas ketvirtį metų. Antrais globos metais globėjas tikrinamas kas pusmetį, tačiau kontrolierius turi teisę dažnesniems patikrinimams, jei tam esama svarių priežasčių.

• ŽGA pasilieka teisę atsiimti globon perduotą žirgą sutartyje numatytomis sąlygomis.

ŽGA narių priėmimo tvarka


• Asmuo, norintis tapti ŽGA nariu, privalo būti pilnametis. Asociacijai asmuo turi pateikti užpildytą ir pasirašytą nario anketą bei prašymą tapti ŽGA nariu. Prie šių dokumentų turėtų būti pridėtos bent dvi jau egzistuojančių narių rekomendacijos*. Kandidatas taip pat privalo būti susipažinęs su ŽGA veiklos principais, tikslais bei Įstatais.
*Jei asmuo rekomendacijų neturi, ŽGA valdybos nariai pasilieka teisę atmesti kandidatūrą.

• Asociacijos valdyba apie sprendimą priimti naują narį informuoja asmeniškai per 30 dienų.

• Gavus teigiamą atsakymą, per dvi savaites nuo atsakymo gavimo kandidatas privalo sumokėti stojamąjį (25LT) ir metinį (75) nario mokestį į ŽGA sąskaitą.

• Metinis nario mokestis mokamas gruodžio 1 – 15 dienomis.

• Kandidatui pateikus reikiamus dokumentus, asociacijos valdybai davus teigiamą atsakymą ir kandidatui sumokėjus nario mokestį, kandidatas tampa ŽGA nariu. Per dvi savaites jam išduodamas nario pažymėjimas.

• Asociacijos valdyba turi teisę priimti sprendimą pašalinti narį iš ŽGA Įstatuose numatytais atvejais ir tvarka. Prieš tai narys perspėjamas žodžiu ir raštu. Po įspėjimo praėjus dviems mėnesiams ir situacijai nepasikeitus, narys pašalinamas Įstatų numatyta tvarka, jo pažymėjimas skelbiamas negaliojančiu.

Tautos didumas ir moralinė pažanga matyti iš jos elgesio su gyvūnais.
/Mahatma Gandhi/
Aplankyti vartotojo svetainę Rasti visas vartotojo žinutes
2008-03-21, 05:56 PM
Žinutė: #4
RE: Žirgų globos asociacija
Maloniai kviečiame paremti ŽGA. Žirgų globos asociacija galite paremti šiais būdais:

Pirkdami nuotaikingus ŽGA marškinėlius
Siųsdami SMS. Surinkite ZGA4, ZGA6 arba ZGA10 (didžiosiomis raidėmis ir be tarpo) ir siųskite numeriu 1679. Paaukosite 4, 6 arba 10 litų, iš jų pusė pateks į ŽGA sąskaitą, likusi dalis - teleoperatoriui.
Pervesdami lėšas tiesiai į ŽGA sąskaitą.
Žirgų globos asociacija (įm.kodas 300890925)
Vokiečių g.1, LT-01130 Vilnius
A/S LT137300010102182823

Tautos didumas ir moralinė pažanga matyti iš jos elgesio su gyvūnais.
/Mahatma Gandhi/
Aplankyti vartotojo svetainę Rasti visas vartotojo žinutes
Thread Closed 


Peršokti į forumą:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | Žiurkės.lt | Grįžti į viršų | Grįžti į turinį | Lite (Archive) Mode | RSS