ziurkes.lt | Forumas

Full Version: Slaptažodžio keitimas ir prisijungimo problemos
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pasikeitus slaptažodį, kartais kyla problemų su prisijungimu. Sprendimas paprastas - išsivalyti browserio ("naršyklės") cookius ir jungtis iš naujo.

Firefox: Viršuj gyvena knopkė "Tools" ---> iš meniu pasirenkam "clear private data" ---> uždedam varneles ant "cache" ir "cookies" ---> spaudžiam "clear private data now"

Internet Explorer (išmesti į šiukšlyną): Viršuje knopkė "Tools" ---> pasirenkam "Internet Options" ---> spaudžiam "delete cookies" ir OK
Reference URL's