ziurkes.lt | Forumas

Full Version: bandymai ir klausymėlis :)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
pradžiai klausimėlis: kaip įkelti video per telefoną?
mano durnavonės Big Grin : bandymukas bandyas bandimukas pradžiai tiek pabandžiau Smile ate Big Grin
Reference URL's